دکتر غلامرضا نادری متخصص ارتوپد

فلوشیپ جراحی مچ پا

انتشار: 03 شهریور 1395
سه ماه پس از عمل تصوير (بعد از عمل) صافى شديد كف پا در كودك ٩ ساله (قبل از عمل)
يك ماه و نيم پس از عمل هالوكس والگوس و دفورميته ى انگشت دوم ( قبل از عمل)
سه ماه بعد از عمل هالوكس والگوس (قبل از عمل)
صافى كف هر دو پا در نوجوان ١٤ ساله (قبل از عمل)
سه ماه بعد از عمل
۱+