پرسش از متخصص ارتوپد

به سیستم پرسش و پاسخ آنلاین از دکتر رضا نادری متخصص ارتوپد و فلوشیپ جراحی مچ پا خوش آمدید. شما بیمار عزیز می توانید پرسش خود را از طریق پرسش و پاسخ دکتر ارتوپد مطرح و یا حتی فایل مدارک پزشکی خود را پیوست قرار دهید. همچنین برای مشاهده پرسش های شایع دیگر بیماران بر روی سوالات شایع را کلیک کنید.

عمل ربات صلیبی – پرسش ۹۸۹۱

 • تصویر کاربر محمدرضا شنبه ۱۳ شهریور ۰( ۴ ماه پیش) تعداد بازدید: ۲۱ رباط صلیبی
  سلام دکتر نادری ۔۔ سلیمانی ھست۔ از گلستان سن ۲۹ وزن ۹۲۔۸ماہ رباط صلیبی زانو چپ عمل کردم ۔پام تا آخر جمع و کامل صاف میشہ ۔۔۔ومشاورہ ای کہ شما چندماہ پیش دادید ۔۔ وزنہ زدم ۴ماہ ھست ۔روز بہ روز احساس خوب بودن میکنم خدارو شکر ۔۔
  فقط موقع جمع کردن تا اخر کمی درد دارم ۔۔۔۔
  وعضلہ چھارسرم شکل گرفتہ فقط حجم نمیگیرہ ۔۔۔و چند جلسہ دوبارہ فیزیوتراپی ھم میرم ۔۔۔متاسفانہ مچ پام ھنوز بعد عمل بی حس ھست کہ دکتر فیزیوتراپ میگہ بخاطر امپول بی حسی موضعی و قطع عصب ھست کہ عضلہ چھارسر سرعت حجم و شکل گرفتن زمان میبرہ
  دکتر یہ عکس فرستادم ۔۔۔دکتر راھنمایی کنید ۔۔خستہ شدم
  1. تصویر کاربر دکتر رضا نادری شنبه ۱۳ شهریور ۰( ۴ ماه پیش)

   درود

   يك نوار عصب و عضله انجام بدين