برنامه ى بازتوانی زانو (به همراه تصویر)

برنامه بازتوانى زانو به شما کمک می کند تا به فعالیت هاى روزمره ى خود برگردید. در اینجا یک برنامه ى بازتوانى زانو به همراه تصاویر تمرینات معرفی شده است. 


هدف برنامه بازتوانی زانو

پس از صدمه یا جراحى، یک برنامه ى مناسب بازتوانی زانو به شما کمک خواهد کرد تا به فعالیت هاى روزمره ى خود برگردید و از زندگى فعال تر و سالم ترى لذت ببرید. با یک برنامه ى به دقت طراحى شده و صحیح بازتوانى، شما مى توانید حتى به ورزش و تفریحات مورد علاقه ى خود برگردید.

برنامه اى که در این جا به آن مى پردازیم، یک برنامه ى بازتوانى زانو است که طیف گسترده اى از تمرینات را در بر مى گیرد. براى این که اطمینان بیابید که این برنامه براى شما مؤثر و بى خطر است، آن را با نظارت پزشک خود انجام دهید.

❇ قدرت زانو

تقویت عضلاتى که از زانوى شما محافظت مى کنند، فشار وارد بر مفصل زانو را کم مى کند. عضلات قوى به زانوى شما کمک مى کنند تا فشارها را جذب کند.

❇ انعطاف پذیرى زانو

کشش عضلات، آن ها را تقویت مى کند و براى بازیابى دامنه ى حرکتى و پیشگیرى از بروز آسیب ها اهمیت دارد. کشش ملایم بعد از تمرینات تقویتى باعث کاهش درد و ناراحتى عضلات و کمک به بلند و انعطاف پذیر بودن آنها مى کند.

عضلات هدف

عضلات هدف در این برنامه ى بازتوانى زانو عبارتند از:

❇ عضله ى چهارسر (جلوى ران)

❇ عضلات دو سر ران / همسترینگ ( پشت ران)

❇ عضلات دور کننده / ابدوکتور ران (قسمت خارجى ران)

❇ عضلات نزدیک کننده / ادوکتور ران (قسمت داخلى ران)

❇ عضلات باسن (گلوتئوس مدیوس و گلوتئوس ماکزیموس)

مدت برنامه بازتوانی زانو

برنامه بازتوانی زانو باید به مدت چهار تا شش هفته ادامه بیابد، مگر آن که پزشک یا فیزیوتراپیست شما توصیه ى دیگرى داشته باشند. پس از بهبود، مى توانید این تمرین ها را به عنوان یک برنامه ى نگهدارنده براى تمام عمر به منظور محافظت از سلامت زانویتان ادامه دهید. انجام این تمرین ها دو تا سه روز در هفته قدرت و دامنه ى حرکتى زانوى شما را حفظ خواهد کرد.

شروع برنامه بازتوانی زانو

❇ گرم کردن

پیش از انجام تمرین هاى زیر، به مدت ٥ الی ١٠ دقیقه با قدم زدن یا رکاب زدن روى دوچرخه ى ثابت، خود را گرم کنید.

❇ کشش

پس از گرم کردن، تمرین هاى کششى را که به آن اشاره خواهیم کرد، پیش از پرداختن به تمرین هاى تقویتى، انجام دهید. پس از پایان تمرین هاى تقویتى، دوباره تمرین هاى کششى را انجام دهید.

❇ از درد غافل نشوید!

در زمان تمرین، شما نباید احساس درد کنید. اگر هنگام تمرین درد دارید، حتماً با پزشک یا فیزیوتراپیست خود مشورت کنید.

❇ بپرسید

اگر نمى دانید که چگونه یا به چه تعداد یک تمرین را انجام دهید، با پزشک یا فیزیوتراپیست خود گفتگو کنید.

برنامه ى بازتوانى زانو / تمرینات کششى

۱️⃣ کشش تاندون آشیل ( تاندون پاشنه ) (شکل ١)

تعداد: ٢ ست چهارتایی،  ٦ الی٧ روز در هفته

عضلات هدف: عضلات دو قلوى پشت ساق

کشش تاندون آشیل

 • رو به دیوار بایستید و پاى سالم خود را در حالى که زانویتان اندکى خم هست جلو بگذارید. پاى ناسالم کاملا صاف و کشیده در عقب قرار مى گیرد، طورى که کف آن کاملاً روى زمین و انگشتان اندکى رو به داخل باشند.
 • در حالى که کف هر دو پا روى زمین قرار دارند، لگن خود را به جلو و به سمت دیوار فشار دهید.
 • این کشش را ٣٠ ثانیه نگه دارید و سپس ٣٠ ثانیه استراحت کنید و مجددا تکرار کنید.

❗نکته: کمر و پشت را صاف نگه دارید.

۲️⃣کشش ایستاده ى عضله ى چهارسرران (شکل ٢)

تعداد: ٢-٣، ٤ الی ٥ روز در هفته

عضلات هدف: عضله چهارسر (جلوى ران)

کشش ایستاده ى عضله ى چهارسرران

 • براى حفظ تعادل خود، از پشتى صندلى یا دیوار کمک بگیرید.
 • زانوى خود را خم کنید و پاشنه را به سمت باسن خود بالا بیاورید.
 • مچ پاى خود را با دست بگیرید و به آرامى پاشنه خود را به بدنتان نزدیک تر کنید.
 • این وضعیت را ٣٠ تا ٦٠ ثانیه نگه دارید.
 • همین حرکت را با پاى مقابل تکرار کنید.

❗ نکته: پشت و کمر را به عقب خم نکنید و به طرفین نچرخانید.

۳️⃣ کشش عضلات دو قلوى پشت ران در وضعیت دراز کشیده (شکل ٣)

تعداد: ٢-٣، ٤ الی ٥ روز در هفته

عضلات هدف: عضلات پشت ران ( شما باید کشش را در پشت ران و زانوى خود حس کنید)

کشش عضلات دو قلوى پشت ران بازتوانی زانو

 • روى زمین بخوابید و هر دو پا را خم کنید.
 • یک پا را از روى زمین بلند کنید و زانوى خود را به سمت سینه بیاورید. دستان را پشت ران و زیر زانوى خود حلقه کنید.
 • پاى خود را صاف کنید و آن را به آرامى به سمت سر خود بکشید، تا آنجا که کشش را در عضلات پشت رانتان حس کنید (اگر حلقه کردن دستانتان پشت ران برایتان دشوار است، یک پارچه یا حوله را دور رانتان حلقه کنید و دو طرف آن را با دست بگیرید و پا را به سمت خود بکشید).
 • این وضعیت را ٣٠ تا ٦٠ ثانیه نگه دارید.
 • همین حرکت را با پاى مقابل تکرار کنید.

❗نکته: دستان خود را درست پشت مفصل زانو نگذارید.

برنامه ى بازتوانى زانو / تمرینات تقویتى

۱️⃣ نیمه چمباتمه ( شکل ٤)

تعداد: ٣ ست ده تایى،  ٤ الی ٥ روز در هفته

عضلات هدف: چهارسر ران، عضلات باسن و دو سر ران

نیمه چمباتمه بازتوانی زانو

 • بایستید و پاها را به اندازه ى عرض شانه باز کنید. دست ها را مى توانید روى ران هایتان بگذارید یا آن ها را به جلو به حالت کشیده نگه دارید. در صورت نیاز، براى حفظ تعادلتان از پشتى صندلى یا دیوار کمک بگیرید.
 • سر و سینه ى خود را بالا نگه دارید و به آرامى لگن خود را حدود ٢٥ سانتیمتر پایین بیاورید، انگار که مى خواهید روى یک صندلی بنشینید.
 • وزن خود را روى پاشنه ها بیندازید و این وضع را ٥ ثانیه نگه دارید.
 • به پاشنه ها فشار بیاورید و بدن خود را به وضعیت ایستاده برگردانید.

با آسان تر شدن انجام این تمرین با گذشت زمان، به تدریج با گرفتن وزنه در دستان خود مقاومت را افزایش دهید. با وزنه ۲/۵ کیلوگرم آغاز کنید و به تدریج آن را به وزنه ١٠ کیلوگرم افزایش دهید.

  ❗ نکته: از کمر به جلو خم نشوید و کمر خود را صاف نگه دارید.

۲️⃣ تقویت عضلات پشت ران یا همسترینگ (شکل ٥)

تعداد: ٣ ست ده تایى، ٤ الی٥ روز در هفته

عضلات هدف: عضلات پشت ران

تقویت عضلات پشت ران بازتوانی زانو

 • پشتى صندلى یا دیوار را با دست بگیرید.
 • زانوى مبتلا را خم کنید و پاشنه را تا آنجا که درد اجازه مى دهد، بالا بیاورید.
 • این وضعیت را به مدت ٥ ثانیه نگه دارید و سپس استراحت کنید و مجددا حرکت را انجام دهید.

با آسان تر شدن انجام این تمرین با گذشت زمان، به تدریج با اضافه کردن وزنه به مچ پا، مقاومت را افزایش دهید. با وزنه ۲.۵ کیلوگرم آغاز کنید و به تدریج آن را به ١٠ کیلوگرم افزایش دهید.

❗ نکته: پنجه پا را به جلو بکشید و زانو ها را نزدیک هم قرار دهید.

۳️⃣ تقویت عضلات پشت ساق ( شکل ٦ )

تعداد: ٢ ست ده تایى، ٦ الی ٧ روز در هفته

عضلات هدف: عضلات پشت ساق

تقویت عضلات پشت ساق بازتوانی زانو

 • بایستید و وزن خود را به طور مساوى روى هر دو پا بیندازید. براى حفظ تعادل دیوار یا پشت صندلى را با دست بگیرید.
 • پاى سالم را از روى زمین بردارید، به گونه اى که همه ى وزنتان روى پاى مبتلا بیفتد.
 • پاشنه پاى مبتلا را تا آن جا که مى توانید بالا بیاورید و سپس به حالت اول برگردید.
 • این حرکت را ده بار تکرار کنید.

❗ نکته: وزن خود را روى سینه ى پاى مبتلا بیندازید.

۴️⃣ صاف کردن ساق (شکل ٧)

تعداد: ٣ ست ده تایى، ٤ الی ٥ روز در هفته

عضلات هدف: چهارسر ران

صاف کردن ساق بازتوانی زانو

 • صاف روى یک صندلى یا نیمکت بنشینید.
 • عضلات جلوى ران را سفت کنید و به آرامى پاى مبتلا را تا آن جا که مى توانید صاف کنید و بالا بیاورید.
 • عضلات جلوى ران خود را بفشارید و این حالت را به مدت ٥ ثانیه نگه دارید سپس پا را روى زمین بگذارید و استراحت کنید.

با آسان تر شدن این تمرین با گذشت زمان، به تدریج با اضافه کردن وزنه به مچ پا، مقاومت را افزایش دهید. با وزنه ۲.۵ کیلوگرمی آغاز کنید و به تدریج آن را به  وزنه ١٠ کیلوگرم افزایش دهید.

❗ نکته: با فشار شدید سعى نکنید پاى خود را بیش از حد توانتان بالا بیاورید.

۵️⃣ صاف بالا آوردن ساق (شکل ٨)

تعداد: ٣ ست ده تایى، ٤ الی ٥ روز در هفته

عضلات هدف: عضله ى چهار سر ران

صاف بالا آوردن ساق بازتوانی زانو

 • روى زمین دراز بکشید و آرنج هایتان را مستقیم زیر شانه ها قرار دهید تاقسمت بالایى بدنتان را حمایت کنند.
 • پاى مبتلا را صاف نگه دارید و زانوى مقابل را طورى خم کنید که کف پایتان صاف روى زمین قرار بگیرد.
 • عضله ى جلوى ران مبتلا را سفت کنید و پا را به آرامى حدود ١٥ تا ٢٥ سانتیمتر از روى زمین بلند کنید.
 • این حالت را ٥ ثانیه نگه دارید و سپس پا را روى زمین بگذارید و استراحت کنید. دوباره حرکت را انجام دهید.

با آسان تر شدن این تمرین با گذشت زمان، به تدریج با اضافه کردن وزنه به مچ پا، مقاومت را افزایش دهید. با وزنه ۲.۵ کیلوگرمی آغاز کنید و به تدریج آن را به  وزنه ١٠ کیلوگرم افزایش دهید.

❗ نکته: گردن و شانه هایتان را سفت نکنید.

۶️⃣ صاف بالا آوردن ساق ( در حالت دمر) (شکل ٩)

تعداد:٣ ست ده تایى .٤-٥ روز در هفته

عضلات هدف:عضلات پشت ران و باسن

بازتوانی زانو

 • روى زمین به حالت دمر بخوابید و پاهاى خود را صاف نگه دارید. سر خود را روى بازوهایتان بگذارید.
 • عضلات پشت ران و باسن سمت مبتلاى خود را سفت کنید و ساقتان را تا آنجا که مى توانید بالا بیاورید.
 • این وضعیت را به مدت ٥ ثانیه نگه دارید.
 • پا را پایین بیاورید و ٢ ثانیه استراحت کنید. حرکت را دوباره انجام دهید.

با آسان تر شدن این تمرین با گذشت زمان، به تدریج با اضافه کردن وزنه به مچ پا، مقاومت را افزایش دهید. با وزنه ۲.۵ کیلوگرمی آغاز کنید و به تدریج آن را به  وزنه ١٠ کیلوگرم افزایش دهید.

❗ نکته: لگن خود را روى زمین نگه دارید.

۷️⃣ دور کردن ران از بدن (شکل ١٠)

تعداد: ٣ ست بیست تایى، ٤-٥ روز در هفته

عضلات هدف: عضلات کناره ى خارجى ران، عضلات باسن

دور کردن ران از بدن بازتوانی زانو

 • به پهلو دراز بکشید،طورى که سمت مبتلاى شما بالا بگیرد.زانوى زیرین را خم کنید تا تکیه گاه شما باشد.
 • پاى بالایى را صاف کنید و به آرامى به میزان ٤٥ درجه بالا بیاورید،در حالى که زانوى شما صاف باشد ولى قفل نباشد.
 • این حالت را ٥ ثانیه نگه دارید.
 • پاى خود را به آرامى پایین بیاورید و ٢ ثانیه استراحت کنید. دوباره حرکت را انجام دهید.

با آسان تر شدن این تمرین با گذشت زمان، به تدریج با اضافه کردن وزنه به مچ پا، مقاومت را افزایش دهید. با وزنه ۲.۵ کیلوگرمی آغاز کنید و به تدریج آن را به  وزنه ١٠ کیلوگرم افزایش دهید.

❗ نکته: سعى نکنید براى بیشتر بالا آوردن پا آن را بچرخانید.

۸️⃣ نزدیک کردن ران به بدن ( شکل ١١)

تعداد: ٣ ست بیست تایى. ٤-٥ روز در هفته

عضلات هدف: عضلات کناره ى داخلى ران

نزدیک کردن ران به بدن بازتوانی زانو

 • به پهلو روى پاى مبتلا دراز بکشید و هر دو زانو را صاف نگه دارید.
 • پاى مبتلا را در جلوى سمت مبتلا قرار دهید (مانند قیچى).
 • پاى مبتلا را ١٥ تا ٢٠ سانتیمتر از روى زمین بالا بیاورید.
 • این حالت را ٥ ثانیه نگه دارید.
 • پاى خود را به آرامى پایین بیاورید و ٢ ثانیه استراحت کنید و سپس دوباره حرکت را انجام دهید.

با آسان تر شدن این تمرین با گذشت زمان، به تدریج با اضافه کردن وزنه به مچ پا، مقاومت را افزایش دهید. با وزنه ۲.۵ کیلوگرمی آغاز کنید و به تدریج آن را به  وزنه ١٠ کیلوگرم افزایش دهید.

❗ نکته: دست خود را روى زمین در جلوى شکم خود قرار دهید تا به تعادلتان کمک کند.

۹️⃣ پِرس ساق  (شکل ١٢)

تعداد: ٣ ست ده تایى، ٤ الی ٥ روز در هفته

عضلات هدف: چهار سر ران، عضلات پشت ران (همسترینگ ها)

پِرس ساق بازتوانی زانو

 • وسط کش را در قوس کف پاى خود قرار دهید و دو طرف آن را با هر یک از دستانتان بگیرید. روى زمین دراز بکشید و آرنج هایتان را خم کنید.
 • عضلات ران پاى مبتلاى خود را سفت کنید و زانوى خود را به سمت سینه ى خود بکشید.
 • پنجه ى پا را به جلو خم کنید و ساق خود را مستقیماً در جلوى بدنتان صاف کنید و به کش فشار بیاورید.
 • این حالت را ٢ ثانیه نگه دارید. پا را پایین بیاورید و روى زمین بگذارید و استراحت کنید.حرکت را دوباره انجام دهید.

بهتر است این تمرین با استفاده از کش هاى ورزشى انجام شود و به تدریج میزان مقاومت بیشتر شود. در این ورزش از وزنه ى مچ پا استفاده نکنید.

❗ نکته: در تمام مدت این تمرین، عضلات شکم خود را سفت نگه دارید.

 

دکتر غلامرضا نادری متخصص ارتوپدی ، آرتروسکوپی ، آرتروپلاستی و فلوشیپ جراحی مچ پا در تهران

فهرست مطالب

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر دادستان دوشنبه ۱۱ فروردین ۹۹( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر بخاطر پریدن از ارتفاع زانوی راست بنده آب آورده بود که توسط پزشک تخلیه شد و مایع فقط زرد رنگ بود هیچگونی خون یا خون آبه داخلش نبود بعد دکتر mriنوشت تا آماده شدن جواب mri قضیه کرونا پیش آمد و دیگر به وکتری دسترسی نداشتم . دکتر گفته بود که از روی ساق پا تا وسط ران پا را اگر ۱۰ روز تو گچ باشه خوبه . حالا میخواستم بپرسم من میتونم داخل خانه گچ بگیرم و فقط صاف بودن پا مهم است یا نه زاویه خاصی داره برای گچ گیری .
  1. تصویر کاربر دکتر رضا نادری دوشنبه ۱۱ فروردین ۹۹( 4 ماه پیش)

   درود

   نياز نيست گچ بگيريد

   يك زانو بند آتل دار كافيه و هم زمان تمرينات تقويت چهارسر رو انجام بدين

   با احترام

 • تصویر کاربر Sajad شنبه ۹ فروردین ۹۹( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام ببخشید طناب زدن برای پای پرانتزی مضر است؟
  1. تصویر کاربر دکتر رضا نادری شنبه ۹ فروردین ۹۹( 4 ماه پیش)

   درود

   نه لزوما

 • تصویر کاربر مرسا جمعه ۱۵ آذر ۹۸( 7 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام ممنونم بابت جواب سئوال قبلی
  من ازمایش دادم
  Esr22 بود و crp26.7بود بنظرتون عفونت از دستگاه که تو پام هست یا نه فقط یا عفونت زخمی
  1. تصویر کاربر دکتر رضا نادری جمعه ۱۵ آذر ۹۸( 7 ماه پیش)

   با توجه به علايم عفونت عمقى هست

 • تصویر کاربر مسعود سه شنبه ۱۴ آبان ۹۸( 8 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر خسته نباشید
  من حدودا۳۰سالم بود که موقع بازی فوتبال مینیسک ورباط صلیبیم پاره شد و عمل نکردم و الان که۴۵سالمه هنوز دارم فوتبال بازی می کنم ولی به صورت تفریحی و مشکلی تا الان نداشتم ولی دائم تقویت می کنم میخواستم ببینم میشه تاآخرباهاش مداراکرد.
  1. تصویر کاربر دکتر رضا نادری سه شنبه ۱۴ آبان ۹۸( 8 ماه پیش)

   درود

   معمولا پارگى رباط اگر با پارگى منيسك همراه باشه عمل مى خواد.نه تنها براى فعاليت بلكه براى پيشگيرى از آرتروز.

   معاينه هم در تصميم گيرى مؤثره 

   با احترام 

 • تصویر کاربر محمد دوشنبه ۶ آبان ۹۸( 9 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید آقای دکتر نادری
  ممنون بخاطر تشخیص فوق العاده تون پیرو سوال قبل فقط از روی شرح حالی که گفتم من چندین جا رفتم و میگفتن رباط صلیبی که عمل کردی شل شده باید دوباره عمل کنی یکی دیگه می‌گفت mcl شل شده باید عمل کنی اما شما گفتید که پوسترولترال کمپلکس مشکل داره و پیش یه دکتر رفتم اونم تایید کرد ممنونم ازتون
  خواستم ببینم هزینه عمل plc تو بیمارستان دولتی چقده ؟ و طول درمانش واسع برگشت به ورزش؟
  1. تصویر کاربر دکتر رضا نادری دوشنبه ۶ آبان ۹۸( 9 ماه پیش)

   درود

   بيمارستان دولتى كار نمى كنم و هزينه رو نمى دونم ولى نبايد زياد باشه

   برگشت به ورزش ٦-٩ ماه زمان مى بره و احتمالا لازمه همزمان ACL رو هم دوباره عمل كنيد

   با احترام

 • تصویر کاربر کریمی چهارشنبه ۶ شهریور ۹۸( 11 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام و احترام
  آقای دکتر بنده رانوهای پرانتزی دارم(فاصله حدود 4 سانتی متر) از طرفی همیشه ورزش میکردم و هنوزم ورزشم ادامه داره. ورزش حرفه ای من کوهنوردی است کع البته برای آمادگی جسمانی گاهی روزها دویدن هوازی انجام میدم. اینم خدمتتون بگم که تا حالا مشکل خاضی غیر از بحث ظاهری با زانوهام نداشتم. سوالم از خدمتتون اینه که اولا: دودیدن و کوهنوردی برای زانوهای پرانتزی اشکالی داره یا نه؟ دوما اینکه خیلی جاها خوندم حرکات اصلاحی برای درمان ظاهر پرانتزی پاها وجود داره آیا واقعا این حرکات میتونه تاثیر داشته باشه؟ در ضمن 31 سالمه و قدم 1.76 و وزنم 73
  با تشکر خیلی فراوان از زحمات غیرحضوری جنابعالی
  1. تصویر کاربر دکتر رضا نادری چهارشنبه ۶ شهریور ۹۸( 11 ماه پیش)

   درود

   بايد عكس ايستاده سه مفصلى بگيريد و صرف چهار سانتيمتر فاصله مهم نيست

   بر اساس اون مى شه جواب همه سوْال ها رو داد

   با احترام

 • تصویر کاربر Dragon پنجشنبه ۳ مرداد ۹۸( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام وقت بخیر من یه فوتسالیسم و یه مدت کوتاهی وقتی شوت میزنم از ناحیه مچ و پشت زانو احساس درد میکنم باید چیکار کنم تا حالا آتل یا چیز دیگه نبستم با همون درد بازی کردم
  1. تصویر کاربر دکتر رضا نادری پنجشنبه ۳ مرداد ۹۸( 1 سال پیش)

   درود

   اولويت اول اينه كه به ارتوپد مراجعه كنيد

   اولويت دوم مراجعه به فيزيوتراپى ورزشى هست

   با احترام

 • تصویر کاربر مژگان یکشنبه ۱۹ خرداد ۹۸( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام عرض ادب و وقت بخیر خدمت آقای دکتر محترم علت اصلی مطرح کردن سوالم درد بسیار شدید در کنار زانوی سمت راستم و پشت زانو که در اثر کشیدگی اتفاق افتاد و تقریبا ۱۰ روز گذشته اما هر روز درد شدید تر میشه و راه رفتن خیلی سخت میخواستم بدونم درمان بدون جراحی داره ؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر رضا نادری یکشنبه ۱۹ خرداد ۹۸( 1 سال پیش)

   درود

   بايد معاينه بشين و احتمالا أم آر آى لازمه

   بله احتمال درمان غير جراحى هم هست ولى بستگى به تشخيص دقيق داره

   با احترام

 • تصویر کاربر علی دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر خسته نباشید
  استاندارد حالت زانو و پا باید چجوری باشه که پرانتزی محسوب نشه؟
  به خصوص برای ارتش که سختگیر هستن
  1. تصویر کاربر دکتر رضا نادری دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸( 1 سال پیش)

   درود

   ارزيابى در ارتش كاملا غير علمى و صرفا ظاهرى هست و سطحى و ملاك هاى اون ظاهرا مربوط به دوره رضا خان هست

   از نظر علمى زانو بايد حدود سه تا شش درجه به سمت ايكس باشه و نحوه اندازه گيرى هم با راديوگرافى ايستاده سه مفصلى هست

   با احترام

 • تصویر کاربر Farshid پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام

  ضمن تشکر از سایت جنا بعالی که در راستا کمک به بیماران ایجاد شده است زانو اینجا نب در حادث دوچرخه سواری در مورخه 98/1/31 دچار حادثه شده واز نا حیه جلو زانو ضربه خورد و وزن بدنم در اثر افتادن روی زانو متمرکز شد که نتیجه MRI به پیوست می باشد روز اول ودوم نسبتا درد داشتم وتوان حرکتی محدود ولی بعد از سه روز استراحت کامل درد بر طرف شده و توان حرکتی نسبتا خوبی دارم لطفا در خصوص نتیجه MRI وپیشنهادات مر اقبتی ودرمانی در آینده اظهار نظر فرما ئید .

  با تشکر
  1. تصویر کاربر دکتر رضا نادری پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸( 1 سال پیش)

   درود 

   مكانيسم صدمه مى تونه پارگى رباط صليبى خلفى رو توجيه كنه 

   اگر در معاينه ناپايدارى واضح وجود داشته باشه نياز به عمل هست در غير اين صورت فيزيوتراپى و تقويت عضله چهار سر توصيه مى شه

   با احترام

درحال دریافت اطلاعات

مقالات پیشنهادی

تماس با ما

با ما در تماس باشید

آدرس مطب

شريعتى پايين تَر از ايستگاه مترو قلهك ساختمان خانه درسا طبقه ى دوم ادارى واحد ٦

ساعات کار مطب

شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۹

شماره تماس

۰۲۱۲۲۶۰۱۴۶۱ ۰۲۱-۲۲۷۹۲۴۸۱

پرسش از دکتر