منو

برچسب: سوزاندن ریشه ناخن

اگر التهاب، تورم، درد شدید و ترشح چرکی وجود داشته باشد، نشانه ی عفونت ناخن است که باید توسط پزشک درمان شود.

ممکن است نیاز به آنتی بیوتیک خوراکی پیدا کنید. احتمالا بخشی از ناخن یا همه ی آن باید برداشته شود.

در این عمل بخشی از ناخن به همراه قسمتی از بستر زیرین آن و بافت نرم اطراف و حتی بخشی از ناحیه ی زاینده ی ناخن برداشته می شوند.

جراحی روش موثری برای برداشتن کناره های ناخن و ممانعت از رشد آن ها به داخل چین های نرم کنار ناخن می باشد.

برداشتن کامل و دائمی ناخن گاهی برای افراد با عود های مکرر و عفونت راجعه همراه فرو رفتن ناخن به داخل پوست توصیه می شود.